VUC – Hillerød

Uddannelse

VUC er et kombineret uddannelses-, erhvervs- og kulturcenter i Hillerød. Centeret rummer bl.a.: voksenuddannelsescenter, social- og sundhedsskole, amtscentral, møde- og konferencecenter, IT-center og udstillingsfaciliteter. Bruttoetageareal 10.000 m2. Anlægssum 100 mio. kr. – 1. præmie i totalentreprisekonkurrence.