Samlingssal – Birkerød Gymnasium

Ny multianvendelig tilbygning med samlingssal undervisningslokaler mv.
Uddannelse

Den ny samlingssal er opført som en tilbygning til eksisterende undervisningsfløj B og har direkte forbindelse til  skolens central område.

Samlingssalen har funktion som et multianvendeligt volumen, der dels kan anvendes til samling af skolens elever, undervisning af flere klasser på 1 gang, samt fungere som et åbent fleksibelt studiemiljø, i tilknytning til de nye og eksisterende undervisningsrum.

Fra amfi-trappeanlæg, placeret midt i salen, i det storladne dobbelt høje og lyse rum, er der udsigt til nyanlagt haveanlæg, med udendørs opholdsarealer og til skolens ankomstareal.

Samlingssalen flankeres af 2 sidebygninger, i 2 etager, indeholdende, vindfang, undervisningsrum, mødecafé mv.  

Overalt er der i tilbygningen og mellem tilbygning og den tilstødende eksisterende skole, via store åbninger med glaspartier i vægge, skabt transparens og sammenhæng mellem de forskellige rum og funktioner.

Bygningen er udført med bæredygtige tiltag, som multianvendelige og fleksible rum, alle med rigeligt dagslys. Sunde vedligeholdelsesvenlige materialer, naturlig ventilation i Samlingssal og Microvent, indbygget over vinduer, i sidefløjenes rum. LED-lyskilder, med intelligent styring mv..

Den nye bygning føjer sig i skala og materialer, naturligt til den eksisterende bevaringsværdige skole fra 1964. Samtidigt giver bygningen skolen et moderne ansigt, med mange alsidige anvendelsesmuligheder, fremkommet gennem frugtbare dialog-møder og brugerproces mellem arkitekt og skolens ansatte.

Størrelse: 1350 m²

Klient: Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole

Sted: Søndervangen 56, 3460 Birkerød

År: 2013-15

Totalrådgiver: Møllen Arkitekter ApS

Ingeniør: Aksel V. Jensen A/S

Landskab: Møllen Arkitekter ApS

Hovedentreprenør: HHM A/S

 

Lignende projekter

Birkerød Gymnasium – ny Hovedindgang

Læs mere

Helsingør Gymnasium – IT-center

Læs mere

Naturfagslokaler – Birkerød Gymnasium

Læs mere

Birkerød Gymnasium – tilbygning til kostskolen

Læs mere