128 2897

Profil

Møllen Arkitekter ApS er en arkitektvirksomhed som yder bistand med alle former for arkitektarbej­de inden­for planlægning, projek­tering, restaurering og gennem­førelse af byggeop­gaver. Tegnestuen har drevet virksomhed siden 1963. Tegnestuen har i sin nuværende form etableret sig siden 2015.

Tegnestuen har et bredt samarbejde med forskellige tegnestuer og partner ved større projekter.

Tegnestuen er medlem af Danske Ark, tilsluttet de professionelle ordninger vedr. forsikringsansvar m.m. Tegnestuen deltager i faglig udvikling gennem deltagelse i konkurrencer og efteruddannelse for arkitekter.