Læs mere

Strandpromenaden ved "Trykkerdammen i Helsingør"

28. Jun 2021
Tegnestuen Møllen Arkitekter ApS har udarbejdet forslag til en "Nytænkning af hele arealet ved Helsingør roklub og Bådudlejningen ved Trykkerdammen. Der etableres nye bygninger for Helsingør Roklub med opbevaring af robåde, fælleslokaler samt mulighed for overnatning for besøgende roklubber.
Læs mere

Axeltorv i Helsingør

28. Jun 2021
Tegnestuen Møllen ApS har sammen med en interessegruppe bestående af Bjarne Jensen, Ole Bang, Sune Bang, Claes Høgly og Jørn Pedersen udviklet et forslag til at etablere ca. 200 parkeringspladser under Axeltorv i Helsingør. Der foreslås endvidere at der udføres permanenter stadepladser og en ny handicapvenlig belægning på torvet.
Læs mere

Orangeri

14. Nov 2019
Bolig
Møllen Arkitekter, været arkitekter på sagen og har stået for udarbejdelse af skitseforslag, samt udarbejdelse og indsendelse af myndigheds projekt.
Læs mere

Espergærde Gymnasium & HF

14. Nov 2019
Uddannelse

Tilbygning til naturfagsfløj, med 4 nye klasserum, multianvendeligt fællesareal,  med  Amfi-opbygget område, for samling mv.

Læs mere

1 2 3 4 5 ... 10