Espergærde Gymnasium & HF

Tilbygning til Bygning N
Uddannelse

1. præmie i indbudt arkitektkonkurrence i 2017. 

Ny tilbygning til naturfagsfløj på gymnasiet. Tilbygningen indeholder 4 nye undervisningsrum, toiletter, samt multianvendeligt fællesareal, med adgang til amfi-opbygget rum med siddetrappe og scene. Amfi-rummet kan bl.a.  benyttes til samling af eleverne fra de 4 undervisningsrum og undervisning af større grupper elever på en gang.

Tegnstuen har været totalrådgiver på opgaven, fra og med program fasen, med diverse skitseforslag, bruger- dialogmøder etc.,  gennem alle projektets faser, frem til og med udbud.

Tilbygningen er udformet med bæredygtige tiltag, som multifunktionelle og fleksible rum, med rigeligt dagslys, udført med sunde vedligeholdelsesvenlige materialer. Microventilation i kombination med naturlig ventilation.

Bygningen er forberedt for integrering af solenergi på tage, samt lagring af strøm fra solenergi i batterirum. Toiletskyl sker med opsamlet regnvand. Derudover er der overalt anvendt LED-lyskilder, med intelligent styring mv..