Salem

Renovering og tilbygning – plejeboliger og centerfaciliteter i Gentofte
Sundhed og omsorg

Gennemgribende renovering, ombygning og tilbygning til eksisterende bevaringsværdigt plejehjem.

Den selvejende ældreboliginstitution ønskede at institutionen skulle leve op til nutidens krav til plejeinstitutioner, for at tilgodese såvel beboernes oplevelsesmuligheder og trivsel, som personalets arbejdsvilkår.

Salem består af efter denne renovering og udbygning af 45 moderne plejeboliger i 2 etager, med toilet, bad og et mindre køkken. Institutionen er opdelt i 4 bo-enheder, placeret to og to rundt om en atriumgård og en sansehave – med udsigt til Gentofte sø.

I arbejdet indgik en udbygning af de tilhørende servicefaciliteter på 2100 m². Endvidere er bebyggelsen udvidet ved at det daværende gårdrum overdækkes og indrettes med fælles opholdsareal for beboerne samt atriumgård. Det samlede areal for nybyggeri var ca.5.585 m².

Sted: Mitchellsstræde 5, 2820 Gentofte

Klient:  Den selvejende Ældreboliginstitutionen Salem

År: 2003-2005.

Team: Arkitekt: Møllen Arkitekter ApS, Ingeniør: Birch & Krogboe A/S og Totalentreprenør NCC Construction Danmark A/S.

 

Lignende projekter

Paltholm

Læs mere